Tisk Email

Práva a povinnosti prodejce ( Mr.Sládek s.r.o., IČ 01957619)

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2.Vrácení zboží  při použití prostředků komunikace na dálku (nákup přes e-shop)


Dodržení 14denní lhůty.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu
odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem
(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Peníze zpět na uvedený účet spotřebitele zasíláme v zákonné lhůtě do třiceti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Mr.Sládek s.r.o. ze zákona právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží.
Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány
a započteny s částkou za vrácené zboží.
Je možné vrátit zboží i opotřebené a se známkami užívání, ovšem je nutné počítat s náklady na uvedení zboží do původního stavu.
Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží (§ 53,odst.10)

Vrácení zboží nebude akceptováno v těchto případech :

1. zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
2. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího:

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
.........................................................................................

Reklamační řád :

1. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.


2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.


3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.


4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
.........................................................................................

 

Dodací podmínky :
Přepravní služba PPL.

Platba bankovním převodem (předem na účet) - po přijetí platby na náš bankovní účet bude zboží odesláno. Dodání následující pracovní den. Cena poštovné+balné balíku do 30 kg váhy je 120,- Kč.
Pro více balíků je sazba - počet balíků X 120,- Kč.

Platba dobírkou - zboží bude odesláno dobírkou , což znamená, že platba se provádí při převzetí zboží. Cena poštovné + balné balíku do 30 kg je 150,- Kč.
U vybraného zboží jako jsou nádoby fy Bielmeier a fermentační nádoby o obsahu 35 litrů a více  se toto zboží zasílá jako jeden samostatný balík.
Fermentační nádoby o obsahu 35 litrů a více nejsou expedované v klopových krabicích, pouze opatřeny bezpečnostní folií a strečkou.
Z důvodu obsahu či velikosti není možné další objednané zboží k tomuto přibalovat.  Každý další balík X 150,- Kč.
PPL ParcelShop - zboží bude uloženo na pobočce, kterou si vyberete na mapě - viz dolní menu vlevo.
Nahlášení reklamace u skryté vady je možné provést max. do tří pracovních dnů od doručení zásilky-viz Stanovy reklamace PPL.
Zákazník je po předání zásilky spedicí PPL informován zpětným e-mailem o možnosti sledování své zásilky, převzetí zásilky, či  o postupu pro případnou reklamaci.
.........................................................................................

3. Osobní odběr.

Zboží je možno po objednání převzít  na adrese :

Hlavní 12  (odběrní místo - ne prodejna)
(modrý dům pod Restaurací Horakůvka)
739 34 Šenov

5.Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace